Rejestracja Pojazdów

To już nie Twoje zmartwienie

Pośrednictwo przy rejestracji pojazdów

to najważniejsza usługa oferowana przez naszą firmę. Bogate doświadczenie, doskonała znajomość przepisów oraz procedur prawnych i indywidualne podejście do każdego Klienta sprawia, że w przeciągu jednego dnia zakończymy niezbędną procedurę w Urzędach. Rejestrujemy auta kupione w salonie, na rynku wtórnym oraz sprowadzane z krajów Unii Europejskiej oraz spoza niej.

Zakres usług

Korzystając z usług firmy ProAuto oszczędzasz swój cenny czas. Skontaktuj się z nami a wówczas:

dowiesz się jakie dokumenty potrzebujesz aby zarejestrować swoje auto
poznasz koszty rejestracji pojazdów kupionych w Polsce i za granicą
zlecisz pośrednictwo formalnościach w Urzędzie Skarbowym, Wydziale Komunikacji oraz Urzędzie Celnym
zlecisz tłumaczenie dokumentów pojazdów sprowadzanych z zagranicy
przyjedziemy do Ciebie i załatwimy wszystkie formalności w 24h

Rejestracja pojazdu nowego

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu nowego:

1. Kupionego przez osobę fizyczną:

 • faktura zakupu pojazdu,
 • pełnomocnictwo,
 • świadectwo zgodności,
 • oświadczenie o danych technicznych,
 • karta pojazdu (pojazdu samochodowego i motocykli),
 • wpis do ewidencji CeiDG (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 • zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy (dotyczy pojazdów osobowych) lub potwierdzenie wpłaty akcyzy na fv zakupu.
Do pobrania:


2. Kupionego na firmę (przedsiębiorstwa wpisane do KRS):

 • faktura zakupu pojazdu,
 • pełnomocnictwo (podpisane przez reprezentanta/-tów spółki),
 • świadectwo zgodności,
 • oświadczenie o danych technicznych,
 • karta pojazdu (pojazdu samochodowego i motocykli),
 • zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy  lub potwierdzenie wpłaty akcyzy na fv zakupu,
 • wpis do KRS.
Do pobrania:


Rejestracja pojazdu używanego

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu używanego:

1. Kupionego przez osobę fizyczną

 • faktura lub umowa kupna sprzedaży (jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany inny właściciel niż na umowie kupna należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zakup od poprzedniego właściciela),
 • dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem technicznym,
 • tablice rejestracyjne,
 • ważne ubezpieczenie OC,
 • karta pojazdu jeżeli była wydana,
 • wpis do CeiDG.
Do pobrania:


2. Kupionego na firmę:

 • faktura lub umowa kupna sprzedaży (jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany inny właściciel niż na umowie kupna należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zakup od poprzedniego właściciela),
 • dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem technicznym,
 • tablice rejestracyjne,
 • ważne ubezpieczenie OC,
 • karta pojazdu jeżeli była wydana,
 • wpis do KRS,
 • WAŻNE: jeżeli sprzedającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność, a wystawia fakturę VAT, to musi załączyć swoje dokumenty rejestrowe potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Do pobrania:


Rejestracja pojazdu sprowadzanego z zagranicy

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

1. Sprowadzone z Unii Europejskiej

 • dowód zakupu,
 • dokumenty samochodowe,
 • tłumaczenie przysięgłe dokumentów – PAMIĘTAJ ProAuto posiada własne biuro tłumaczeń,
 • badanie techniczne wykonane w Polsce,
 • zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy – PAMIĘTAJ, ProAuto pomoże Ci załatwić wszelkie formalności celno-skarbowe.
Pliki do pobrania:


2. Sprowadzone spoza Unii Europejskiej

 • dowód zakupu,
 • dokumenty samochodowe,
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów – PAMIĘTAJ ProAuto posiada własne biuro tłumaczeń,
 • badanie techniczne wykonane w Polsce,
 • zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy jeżeli odprawa celna odbyła się na terenie innego kraju niż Polska na terenie UE – PAMIĘTAJ, ProAuto pomoże Ci załatwić wszelkie formalności celno-skarbowe.
Pliki do pobrania:


Rejestracja pojazdu zabytkowego

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu zabytkowego:

1. Kupionego przez osobę fizyczną:

 • faktura lub umowa kupna sprzedaży,
 • dowód rejestracyjny – jeśli pojazd posiada,
 • tablice rejestracyjne – jeśli pojazd posiada,
 • ubezpieczenie OC – jeśli pojazd posiada,
 • karta pojazdu – jeśli pojazd posiada,
 • badanie techniczne dla pojazdu zabytkowego,
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub dokument potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów;
 • w przypadku braku dokumentów pojazdu oświadczenie właściciela
Do pobrania:


2. Kupionego na firmę:

 • wszystkie dokumenty jak wyżej,
 • wpis do KRS,
 • WAŻNE: jeżeli sprzedającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność, a wystawia fakturę VAT, to musi załączyć swoje dokumenty rejestrowe potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Do pobrania:


ZAUFALI NAM

Skontaktuj się z nami!

Dowiedz się ile kosztuje rejestracja samochodu sprowadzonego i jaki zestaw dokumentów potrzebny jest do rejestracji! 

Enter your keyword